Berichten

Leven met je zwarte hond (depressie)

Gesprekkenreeks over geluk start met een bijeenkomst over depressie.

Kamer stemt in met nulmeting naar studentenstress

Hoe groot is het probleem precies?

Werkdruk was belangrijke reden om te staken

Landelijke onderwijsstaking trok 40.000 deelnemers.

Raken studenten door mijn eisen burn-out?

Blogger Karel schreef op verzoek van de redactie een boekrecensie.

‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’

Onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel.

10 tips om Blue Monday door te komen

Voel je je niet senang? Praat erover!

Wachttijd studentenpsycholoog teruggedrongen

Het team van psychologen is uitgebreid.

’Voelt iets niet goed, blijf er dan niet mee zitten’

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen voor studenten en medewerkers.

Psychische gesteldheid jongeren nauwelijks verslechterd

Volgens CBS zijn klachten afgelopen 10 jaar slechts licht toegenomen.

Terugdringen flexwerk in hbo blijkt lastig

De medezeggenschapraden, die moeten instemmen, hebben te weinig expertise.