Berichten

Raken studenten door mijn eisen burn-out?

Blogger Karel schreef op verzoek van de redactie een boekrecensie.

‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’

Onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel.

10 tips om Blue Monday door te komen

Voel je je niet senang? Praat erover!

Wachttijd studentenpsycholoog teruggedrongen

Het team van psychologen is uitgebreid.

’Voelt iets niet goed, blijf er dan niet mee zitten’

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen voor studenten en medewerkers.

Psychische gesteldheid jongeren nauwelijks verslechterd

Volgens CBS zijn klachten afgelopen 10 jaar slechts licht toegenomen.

Terugdringen flexwerk in hbo blijkt lastig

De medezeggenschapraden, die moeten instemmen, hebben te weinig expertise.

Utrecht geeft tijdelijke docenten contract voor vier jaar

Bestuur Universtiteit Utrecht verwacht meer baanzekerheid en minder werkdruk.

Als stress door je buik giert

Karel blogt dit keer over werkdruk en hoe daar mee om te gaan.

Weer terug van de Noordkaap

Mathieu heeft de batterij opgeladen tijdens zijn zijn sabbatical, maar niet elke collega is zo uitgerust.