Berichten

Kiezen we te vroeg?

Anastasiya vraagt zich af of we niet te vroeg schoolkeuzes moeten maken.

Verdienen aan een zandbak

Lunchlezing De energietransitie voorbij

Wereldburgerschap: wacht niet op een startsein

Zou het echt zin hebben als het College van Bestuur je vertelt hoe je wereldburgerschap moet aanpakken?

Leergang over wereldburgerschap in ons onderwijs

Bij elk vak op De Haagse kun je iets met het thema wereldburgerschap doen.

Optimale rolstoel met rolstoelergometer

Voor trainen rolstoelvaardigheden, feedback rolstoelrijden en meten prestaties rolstoelsporters.

We doen meer aan duurzaamheid dan je denkt

Er is de wil om nog verder te gaan op gebied van duurzaamheid.

Ugh, daar gaan we weer

Fady’s nieuwjaarswens: laten we Nederland samen opbouwen en niet afbreken.