Berichten

Snelle test voor motorische vaardigheid

“Want de basis voor motorische vaardigheid wordt gelegd in het basisonderwijs.”

Het is een wondere wereld, die van het plannen en roosteren….

Roosters die stabiel zijn en niet meer gedurende een blok aan allerlei wijzigingen onderhevig zijn, dit wens ik alle opleidingen en studenten bij De Haagse Hogeschool toe!

Studentenpanel maakt onderwijs leuker en beter

Een platform waar studenten voorstellen kunnen doen om ons onderwijs te verbeteren.

’Voelt iets niet goed, blijf er dan niet mee zitten’

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen voor studenten en medewerkers.

Nominatie voor nieuwe externe website

De HHs is genomineerd voor de Dutch Interactive Award in de categorie ‘Brand’.

Laptops en beamers uit de muur

Studenten en personeel van de HU bij de locatie Heidelberglaan gebruikmaken van de nieuwe, FEBO-achtige dienst

Career writing changed my life

Door Career Writing, het delen van persoonlijke verhalen, ontdekken we overeenkomsten in elkaar.

Update: De Haagse Hogeschool wil lesroosters verbeteren

Inmiddels zijn de uitgangspunten voor een goed rooster klaar.

“We willen de race fluitend uitrijden”

Studenten van de TIS werken al meer dan een jaar aan een echte racewagen.

Feestje bij opening Voeding & Diëtetiek en PFT

De 6e en 7e etage van de Slinger ondergingen een ingrijpende metamorfose