Berichten

Weet jij hoe jouw smartphone precies werkt?

Want kunnen wij onze apparatuur wel altijd vertrouwen?

Taskforce Diversiteit met twee nieuwe docentleden bijna compleet

Een inclusieve campus begint met een veilig en open klimaat voor medewerkers en studenten.

FZIT 2020: Beter onderwijs door betere ondersteunende dienstverlening

“Het hoort een beetje bij het vak waar wij in zitten, dat wij op de achtergrond ons werk doen.”

Training Mindfulness

“Mindfulness traint je opmerkzaamheid. En in de storm van afleidingen is focus tegenwoordig de nieuwe luxe.”

Snelle test voor motorische vaardigheid

“Want de basis voor motorische vaardigheid wordt gelegd in het basisonderwijs.”

Het is een wondere wereld, die van het plannen en roosteren….

Roosters die stabiel zijn en niet meer gedurende een blok aan allerlei wijzigingen onderhevig zijn, dit wens ik alle opleidingen en studenten bij De Haagse Hogeschool toe!

Studentenpanel maakt onderwijs leuker en beter

Een platform waar studenten voorstellen kunnen doen om ons onderwijs te verbeteren.

’Voelt iets niet goed, blijf er dan niet mee zitten’

Vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen voor studenten en medewerkers.

Nominatie voor nieuwe externe website

De HHs is genomineerd voor de Dutch Interactive Award in de categorie ‘Brand’.