Berichten

Seksuele intimidatie HvA-docent bleef jarenlang onbestraft

Docent krijgt ook nog eens 65.000 euro vergoeding.

De Haagse ontvangt 2 miljoen voor vitaal onderzoek

Vitale Delta kan onderzoek naar vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning gaan versterken.

Week van de Veiligheid – Voorkom diefstal

Wees je ervan bewust dat wij een open locatie zijn. Let goed op je eigen spullen en die van je medestudenten en collega’s.

Week van de Veiligheid – Veilige internationale mobiliteit

Helaas zijn er altijd enkele risico’s verbonden aan een (langdurig) verblijf in het buitenland, waar wij als organisatie zo goed als mogelijk rekening mee moeten houden.

Week van de Veiligheid – Hoe voorkom je datalekken?

We spreken van een datalek wanneer er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie, zonder dat dit de bedoeling is.

Week van de Veiligheid – Calamiteiten en de interne alarmlijn

“Als er fysiek gevaar dreigt voor jou of voor je omgeving, is het belangrijk dat er snel wordt opgetreden.”

Week van de Veiligheid – Zorgvuldig omgaan met privacy

Ook in je dagelijks werk heb je met privacy te maken. Hoe ga je daar zorgvuldig mee om?