Berichten

Waar komt die nieuwe bezuiniging op hoger onderwijs vandaan?

In de verre toekomst moeten universiteiten en hogescholen 226 miljoen euro inleveren, omdat studenten geen hogere rente op studieschulden gaan betalen.

Ook geld voor meerjarige hbo-master

Minister Van Engelshoven liet uitzoeken hoe het bsa in de praktijk werkt. Wat blijkt: het beleid van de instellingen verschilt enorm.

Instellingsaccreditatie stapje dichterbij

Minister Van Engelshoven staat positief tegenover het idee om onderwijsinstellingen hun eigen opleidingen te laten keuren.

‘Het’ bsa bestaat niet

Minister Van Engelshoven liet uitzoeken hoe het bsa in de praktijk werkt. Wat blijkt: het beleid van de instellingen verschilt enorm.

Afronding project blok 4: Mens en Techniek| Bewegingstechnologie

Op donderdag 27 juni hebben 1e jaar studenten van de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool het “project blok 4” afgerond bij Basalt.

Onderzoek studentenwelzijn: afwachten of doorpakken?

Op aandringen van de Kamer komt er een kwantitatieve nulmeting naar de psychische problematiek onder studenten.

Keuzegids Hbo verschijnt echt wel

Hoewel hogescholen niet willen meewerken aan de reparatie van de Nationale Studenten Enquête 2019, verschijnt er volgend jaar gewoon een Keuzegids.

Minister ziet niets in AWTI-advies over selectie

Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort.

Medezeggenschappers praten stevig mee over kwaliteitsafspraken

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is definitief van tafel.

Renteverhoging op studieschulden van de baan

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is definitief van tafel.