Berichten

Analyse: pabo-studenten hebben soms meer tijd nodig

Waarom zouden de pabo’s geen vijf jaar mogen duren?

Regeringspartijen: haal drempels weg voor pabo

Het moet weer eenvoudiger worden om naar de pabo te gaan, vinden de regeringspartijen.

‘Met The Formula Cruisers is een krachtige leeromgeving gecreëerd’

“We geven studenten (eind)verantwoordelijkheid voor het resultaat. In ruil daarvoor krijgen zij vrijheid om hun processen in te richten.”

Hbo-promovendi? Universiteiten vinden het prima

Universiteiten en hogescholen willen de kloof tussen hbo en wetenschappelijk onderwijs verkleinen.

Waar komt die nieuwe bezuiniging op hoger onderwijs vandaan?

In de verre toekomst moeten universiteiten en hogescholen 226 miljoen euro inleveren, omdat studenten geen hogere rente op studieschulden gaan betalen.

Ook geld voor meerjarige hbo-master

Minister Van Engelshoven liet uitzoeken hoe het bsa in de praktijk werkt. Wat blijkt: het beleid van de instellingen verschilt enorm.

Instellingsaccreditatie stapje dichterbij

Minister Van Engelshoven staat positief tegenover het idee om onderwijsinstellingen hun eigen opleidingen te laten keuren.

‘Het’ bsa bestaat niet

Minister Van Engelshoven liet uitzoeken hoe het bsa in de praktijk werkt. Wat blijkt: het beleid van de instellingen verschilt enorm.

Afronding project blok 4: Mens en Techniek| Bewegingstechnologie

Op donderdag 27 juni hebben 1e jaar studenten van de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool het “project blok 4” afgerond bij Basalt.

Onderzoek studentenwelzijn: afwachten of doorpakken?

Op aandringen van de Kamer komt er een kwantitatieve nulmeting naar de psychische problematiek onder studenten.