Berichten

Eerste lichting studenten sluit Honours Programma af

“Wij, als docenten, werkten op gelijkwaardige basis, als teamgenoten, met de studenten samen”,

Festival moet mbo’ers, hbo’ers en wo’ers verbinden

Studenten van universiteiten, hogescholen en het mbo: ze weten van elkaars bestaan af, maar leven meestal langs elkaar heen.

Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

Docenten en studenten zouden zich minder makkelijk uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal, waardoor er veel nuance verloren gaat.

Terugkoppeling resultaten pizza sessie studenten enquête over de roosters

Er worden een aantal scenario’s uitgewerkt die begin volgend collegejaar worden voorgelegd aan de klankbordgroep

Geen stagevergoeding, maar dat hoor je later pas

Banenzoekmachine Joblift onderzoekt stagevacatures: in 148 van de 32.000 vacatures stond vermeld dat de stagiair geen vergoeding krijgt.

Laptops en beamers uit de muur

Studenten en personeel van de HU bij de locatie Heidelberglaan gebruikmaken van de nieuwe, FEBO-achtige dienst

Fors meer vluchtelingen naar hoger onderwijs

De stichting vluchtelingstudenten UAF kreeg vorig jaar 2.100 aanmeldingen (vijftig procent meer dan in 2017).

Allochtone student slecht voorbereid naar hbo

Uit cijfers van de Vereniging Hogescholen blijkt dat de helft van de niet-Westerse studenten uitvalt (een kwart) of na het eerste jaar van studie wisselt (ook een kwart).

Studenten Overleg Medezeggenschap benoemt nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur SOM bestaat uit Nina van de Vinne en Richard Gertsen.

Meer onderzoeksgeld naar universiteiten en hogescholen

Tussen 2010 en 2021 gaat er vijftien procent meer overheidsgeld voor wetenschap en innovatie naar hogescholen, universiteiten en onderzoeksfinancier NWO.