Berichten

Haagse matchingsdagen sluitstuk van nieuw studiekeuzetraject

“Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde doel: een groeiende instroom en een slinkende uitval.”

Nieuw RIVM-onderzoek naar studiestress

Studenten zouden steeds meer last hebben van stress en burn-outklachten, bleek uit een stroom van alarmerende berichten.

Jaarlijkse afsluiting Maatjesproject HBO-V op De Haagse Hogeschool

“Het is verbinding tussen jong en oud, waarbij de studenten leren van de oudere generatie en ouderen extra bezoek ontvangen.”

Nationale Studenten Enquête valt nog te redden

De Nationale Student Enquête (NSE) van 2019 hoeft nog niet direct de prullenbak in. Het CBS ziet nog mogelijkheden om de gegevens te herstellen.

Horecaondernemer helpt afstudeerders verder

“Om als ondernemer studenten verder te helpen, geeft me energie”

Aanpak kamernood: Amsterdam meest voortvarend

Het blijft voor studenten moeilijk om een betaalbare woning te vinden.

Schuldverklaring maakt liegen over studielening lastig

Je studieschuld verzwijgen om een hogere hypotheek te kunnen krijgen is binnenkort bijna onmogelijk.

Een stage met internationale impact

“Met de kennis opgedaan tijdens mijn studie, maak ik impact. Dat geeft voldoening.”

Adviesraad pleit voor strengere selectie aan de poort

“Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om te selecteren aan de poort.”

Buitenlandse studenten vinden moeilijk aansluiting

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten,