Berichten

Een toetsproces om trots op te zijn

De betrokkenheid en wil om zaken te verbeteren is groot.

Back on Track programma Onderwijsplanning maakt de tussenbalans op

“Er zijn kritische noten gekraakt en we zijn er zeker nog niet, maar er bestaat een algemeen vertrouwen in het proces”.

Wederzijds ‘dedain’ tussen onderzoekers van hogescholen en universiteiten

De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van onderzoek is niet optimaal.

Faculteitsbureau en onderwijs: samen sterk

Faculteitsbureaus werken graag samen met de opleidingen. Ideaal dus als een teamleider actief is op beide plekken.

Terugkijken op een jaar van zelfevaluatie

Moeten we wakker liggen van de ITK?

Stage- en afstudeerproces pilot in de startblokken

“We moeten een stukje investeren, maar dan zal het ook echt iets opleveren”.

Participatiemedewerker HRM groot succes

“Je weet dat je als afdeling een bijdrage levert aan het mooier maken van de maatschappij. Je kijk op het leven wordt verrijkt.”

Jaarlijkse afsluiting Maatjesproject HBO-V op De Haagse Hogeschool

“Het is verbinding tussen jong en oud, waarbij de studenten leren van de oudere generatie en ouderen extra bezoek ontvangen.”

Snelle test voor motorische vaardigheid

“Want de basis voor motorische vaardigheid wordt gelegd in het basisonderwijs.”

Digitalisering roept om bijscholing

“IT raakt alle vezels van onze samenleving en verandert de kennis en skills die nodig zijn in vrijwel alle beroepen”