Berichten

Afronding project blok 4: Mens en Techniek| Bewegingstechnologie

Op donderdag 27 juni hebben 1e jaar studenten van de opleiding Mens en Techniek | Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool het “project blok 4” afgerond bij Basalt.

Digitalisering roept om bijscholing

“IT raakt alle vezels van onze samenleving en verandert de kennis en skills die nodig zijn in vrijwel alle beroepen”

Een stage met internationale impact

“Met de kennis opgedaan tijdens mijn studie, maak ik impact. Dat geeft voldoening.”

Zo groot zijn die verschillen tussen hbo en wo niet

Als het gaat om de aansluiting op de arbeidsmarkt is het verschil tussen hogescholen en universiteiten minder groot dan gedacht.

Creatief met sensoren

Bedenk betaalbare oplossingen om data over gezondheid, leeftstijl en leefomgeving te vergaren.

Politie en brandweer vragen studenten om hulp

Studenten denken na over innovatieve oplossingen voor politie en brandweer .