Berichten

‘Ik wil graag 80-plussers als coach’

Nieuw lectoraat Urban Ageing over vergrijzing en verstedelijking.

Fraude ligt ook bij hbo-onderzoek op de loer

Hogescholen hebben nog geen duidelijk idee over integriteitsbewaking in onderzoek.

´Harde financiële gegevens bieden HR-professionals houvast´

Tijdens symposium Big data & HR-analytics presenteert Karin Potting haar herziene boek ‘Personeelsmanagement nader becijferd’.

De tragedie van de Oostvaardersplassen

Uitleg over de strijd tussen bedreigde boswachters en boze burgers.

Lector Joris Voorhoeve neemt afscheid met symposium

Antwoorden op de belangrijkste onderzoeksvragen van het lectoraat.

Pop-upstore met bierbostelbrood valt in de prijzen

‘Je kan niet zomaar een pop-upstore neerzetten en verwachten dat mensen binnen komen.’

Hoogste ambtenaar VWS beproeft zelfrijdende rolstoel

‘Dit soort techniek draagt ongelofelijk veel bij aan de kwaliteit van leven.’

‘Oké, mensen gaan domme dingen zeggen’

Lector Aminata Cairo onderzoekt inclusiviteit, ook bij onze eigen hogeschool

Resultaten onderzoek impact buurtsportcoaches

Onderzoek voedt de discussie over de gewenste competenties van studenten Sportkunde en HALO.