Berichten

Hbo’er voelt zich niet goed voorbereid op baan

Te veel studenten voelen zich aan hun lot overgelaten als ze hun diploma opgehaald hebben”

Lerarensalarissen: minister Bussemaker tekent niet bij het kruisje

PvdA-ministers zullen een nieuwe rijksbegroting alleen tekenen als daarin de salarissen van onderwijzers omhoog gaan.

Cross-learning toepassen in tijden van Peace & Conflict

Cross-learning project: studenten IPM leren op een innovatieve manier over verschillende specialismen binnen hun vakgebied en ervaren dit gelijk in de praktijk.

Interlandelijke adoptie in Nederland verbieden?

Praktijkgericht onderwijs: casus ‘interlandelijke adoptie’.

Werkbezoek Kamerleden in teken van studiesucces en beroepspraktijk

Woordvoerders Onderwijs willen weten hoe de overgang van het mbo naar hbo beter kan verlopen.

Directeur ITD Gert de Ruiter met pensioen: “De combinatie inhoud, mensen én vernieuwing past helemaal bij me”

Afscheidsinterview met Gert de Ruiter over 45 jaar onderwijs en De Haagse Hogeschool.

Fors meer vluchtelingen naar hoger onderwijs

De stichting vluchtelingstudenten UAF kreeg vorig jaar 2.100 aanmeldingen (vijftig procent meer dan in 2017).

Medezeggenschap: ‘Als je dingen wilt veranderen, moet je je verkiesbaar stellen’

Docenten Hetty van Dijk en Marjolein Baauw merken dat het thema medezeggenschap nog weinig leeft onder studenten.

Het instellingsplan: “Jullie moeten nu de juiste stappen zetten”

Drie jaar na de start van de reorganisatie stelde De HHs een onafhankelijke jury in om te kijken hoe we ervoor staan met het instellingsplan.