Berichten

Resultaten NSE geen reden tot juichen

CvB-voorzitter niet blij met resultaten enquête, maar heeft wel duidelijke verklaring.

NSE: studenten minder blij met hun opleiding

Over hun stage en de groepsgrootte in het onderwijs zijn studenten wel goed te spreken.

Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling lanceert boek over onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing is vaak een sprong in het diepe; dit boek biedt handvatten.

Niet-EU-student mag bijbaan van twee dagen

Studenten van buiten Europa mogen meer uren werken en krijgen meer gelegenheid stage te lopen.

Ontevreden over stagebegeleiding? Meld het!

Interstedelijk Studenten Overleg lanceert meldpunt.

Studentenenquête (NSE) vertraagd door privacywet

De wet stelt tegenwoordig strengere eisen. Gegevens mogen niet herleidbaar zijn tot individuen.

Blended learning weken waren succesvol

Leren door te doen, te zien en te horen van andere docenten.