Berichten

Geen basisbeurs, wel 1000 euro korting voor eerstejaars

De basisbeurs komt niet terug in het komende regeerakkoord. Eerstejaars krijgen wel duizend euro korting op hun collegegeld.

Begroting hoger onderwijs: stilte voor de storm

Het volgende kabinet moet een tekort van 244 miljoen euro wegwerken.

“Verlos hogescholen van het bureaucratiemonster”

Juist al die controles en protocollen zorgen ervoor dat instellingen zenuwachtig alles dichttimmeren en ten prooi vallen aan “het bureaucratiemonster”

Komend jaar geen prestatieafspraken in hoger onderwijs

Het gaat dit najaar niet meer lukken om nieuwe kwaliteitsafspraken te maken over het verbeteren van hun onderwijs

De Haagse partner met NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko)

Op 1 maart opende minister Bussemaker van OCW het nieuwe pand van NIMAR (Nederlands Instituut in Marokko) in Rabat.

De geboorte van wereldwijze professionals

Nieuwe reeks uiteenlopende trainingen genaamd ‘Internationalising Curricula: how to create global professionals in a local context’.

BDB peer review: tips and tops

The creators of the Didactic Competence Foundation Course (BDB) have devoted considerable attention recently to improving the programme.

Peerreview BDB: de tips en de tops

Onlangs werd onze BDB cursus onder de loep genomen door andere hogescholen. En dit zijn de conclusies:

Pabo is te wit, te elitair én leeg

Toelating van alle mbo’ers moet leegstroom pabo tegengaan.

Studiepunten afpakken kan niet meer (nu met reactie OCW)

Studenten kunnen treuzelen zolang ze willen, hun studiepunten blijven gewoon geldig