Berichten

Onenigheid overstemt debat over voorinvesteringen

Een debat dat eigenlijk zou gaan over de voorinvesteringen in het hoger onderwijs, draaide uit op een venijnige discussie over het leenstelsel en de renteverhoging.

‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’

Onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel.

Demonstratie tegen schuldenstelsel

Aandacht vragen voor de benarde positie van studenten.

Studieschuld & hypotheek: banken doen het goed vindt minister

Minister wil studenten beter voorlichten over de consequenties van een lening.

Minister wil geld van basisbeurs eerder uitgeven

Hogescholen en universiteiten mogen miljoenen nieuw leenstelsel best paar jaar eerder krijgen

Extra bezuiniging van 19,5 miljoen op hoger onderwijs

Vereniging Hogescholen noemt bezuiniging ‘onbegrijpelijk’.

Zelfs VVD-jongeren willen geen hogere rente op studieschuld

Jongeren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen hogere rente studieschulden.

Kabinet houdt vast aan bezuiniging op onderwijs

Hogere rente geldt alleen voor studenten die in 2020 voor het eerst gaan studeren.

Studenten balen van hogere rente

‘Studenten worden door de overheid dieper de schulden ingewerkt.’