Berichten

Bij HBO-ICT werken studenten en docenten innoverend aan hun toekomst

Het onderwijs op de school innoveren? Hoe doe je dat? Veel opleidingen houden zich met deze vraag bezig.

Terugkijken op een jaar van zelfevaluatie

Moeten we wakker liggen van de ITK?

Heel Holland zakt

Bijna alle grote hogescholen kregen een negatieve beoordeling op hun plannen voor de inzet van de middelen uit het leenstelsel.

We krijgen bezoek

Om het geheugen wat op te frissen: voor de ITK krijgen we twee keer een panel van het accreditatieorgaan NVAO op bezoek.

Nieuw systeem stage- en afstudeerproces klaar voor pilot

“Binnen Back on Track wordt dit allemaal uniform. Daarmee wordt het onderhoud makkelijker en kunnen backofficemedewerkers elkaar eenvoudig opvangen bij afwezigheid”

Eerste contouren Back on Track zichtbaar

“Sinds vorig voorjaar is de focus van Back on Track verschoven van een gezonde financiële huishouding naar het verbeteren van de kwaliteit.”

Instellingsaccreditatie stapje dichterbij

Minister Van Engelshoven staat positief tegenover het idee om onderwijsinstellingen hun eigen opleidingen te laten keuren.

Mona Lisa gescrumd?

Het is belangrijk dat we de komende jaren onze Mona Lisa blijven optimaliseren.

Out of the box om terugkoppeling vragen

Met digitale zuil kunnen studenten direct feedback geven.