Berichten

Instellingsaccreditatie stapje dichterbij

Minister Van Engelshoven staat positief tegenover het idee om onderwijsinstellingen hun eigen opleidingen te laten keuren.

Mona Lisa gescrumd?

Het is belangrijk dat we de komende jaren onze Mona Lisa blijven optimaliseren.

Out of the box om terugkoppeling vragen

Met digitale zuil kunnen studenten direct feedback geven.

Goed bezig met optimaliseren stage- en afstudeerproces

Weer een stap verder met het verbeteren van het proces.

Nieuw vormgegeven getuigschrift is voortaan tweetalig

Productie getuigschrift ook efficiënter gemaakt.

Vernieuwing HBO-V: na het zuur het zoet

Accreditatiecommissie vol lof over HBO-V.