Berichten

De kwaliteitsafspraken, een tussenstand

Het gaat over kleinschaliger onderwijs, een betere begeleiding van studenten en meer faciliteiten voor studenten. Daarop zal in het bestedingsplan de focus worden gelegd.