Berichten

Internationale, interculturele en interdisciplinaire vaardigheden

PEETS draait om duurzame energie en heeft als doel om specifieke skills te stimuleren en daarmee de inzetbaarheid van studenten te bevorderen.

Zukunft Deutschland laat ons kennismaken met ons buurland

Vier Duitslandexperts debatteerden oa. over de opkomst van de rechts-populistische AfD en mogelijke nieuwe coalities

Open cultuur

Studenten en medewerkers moeten zich veilig en uitgenodigd voelen om binnen de hogeschool hun successen, feedback, kritiek en zorgen te delen.

“Lesgeven aan een international classroom is meer dan alleen lesgeven in de Engelse taal”

“Hoewel TILT een pilot was, was het geen gelukkig toeval”

KNAW-rapport over Engels bevestigt ieders gelijk

Studenten, hogescholen en universiteiten zijn blij met het rapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen over Engelstalig hoger onderwijs.

Samenwerking Faculteit SWE en Universiteit Aruba bezegeld

Sinds vorige week is het officieel: de Faculteit SWE en de Faculteit Arts and Science van de Universiteit van Aruba hebben een samenwerkingscontract.

Rechtszaak tegen verengelsing hoger onderwijs

Docenten en studenten zouden zich minder makkelijk uitdrukken in het Engels dan in hun moedertaal, waardoor er veel nuance verloren gaat.

Scholarship voor vluchtelingen

M&PC stelt drie scholarships beschikbaar voor vluchtelingen

Engels op de soos? Geen sprake van

“Met de juiste benadering hoeft er niet al te veel geschaafd te worden aan de taal en cultuur binnen de vereniging.”

Internationale week bij Accountancy

Kijk mee hoe de internationale week van Accountancy is gegaan