Berichten

De toekomst tegemoet

‘Je moet namelijk zelf uitvogelen hoe jouw toekomst eruitziet door je eigen stem te vinden en te leren luisteren naar jezelf. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.’

Flexibel studeren bij De Haagse

De snel veranderende arbeidsmarkt vraagt om flexibel deeltijdonderwijs.

Digitalisering roept om bijscholing

“IT raakt alle vezels van onze samenleving en verandert de kennis en skills die nodig zijn in vrijwel alle beroepen”

AWTI nuanceert advies voor strengere selectie

Kamerleden zijn kritisch over het AWTI-advies dat universiteiten en hogescholen meer ruimte moeten krijgen om te selecteren aan de poort.

Minister: “Instellingen moeten minder concurreren”

Minder concurreren en beter samenwerken wordt wat de minister betreft het devies.

Minister ziet niets in AWTI-advies over selectie

Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort.

Medezeggenschappers praten stevig mee over kwaliteitsafspraken

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is definitief van tafel.

Adviesraad pleit voor strengere selectie aan de poort

“Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om te selecteren aan de poort.”

Don’t Stand In the Doorway, Don’t Lock Up the Hall

We zeggen tegen studenten “deadline is deadline” maar zouden zelf ook aan die regel gehouden moeten worden.

Aan de slag met de Sustainable Development Goals!

Wist je dat in juni 2018, tijdens de ‘SDG in Motion’-conferentie, de Haagse Hogeschool een intentiebrief heeft ondertekend om de Sustainable Development Goals 2030 op te nemen in het curriculum?