Berichten

Studenten opleiden tot eigenzinnige wereldburgers

“We willen studenten bewust maken van wie ze zijn en wat zij willen bijdragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkeling.”

In de studentarena staat je doelgroep centraal

Chris en Renate veranderen het onderwijs door met het team echt te luisteren naar de studenten in een studentarena.

De basisplaat brengt rust en regelmaat

Maarten en Annemarie werkten een basisplaat uit voor een stabiel lesrooster. Goed voor studenten én docenten.

Stap uit je silo en creëer ruimte voor partnerships

Sandra verbindt onderwijs, onderzoek én bedrijven in de Dutch Innovation Factory. Dat zet De Haagse op de kaart als netwerkhogeschool.

Geef docenten de regie over hun eigen evaluaties

Walter, Eva en Marcel geven docenten zelf de regie over hun evaluaties. Dat is pas een gezonde kwaliteitscyclus.

Out of the box om terugkoppeling vragen

Met digitale zuil kunnen studenten direct feedback geven.

Abboy wordt blij van een geflipte klas

Flipped classroom concept leidt tot betere resultaten.

Onderwijsvisie en curriculum compleet vernieuwd

Hoe pakte Voeding & Diëtetiek curriculumvernieuwing aan?

Studenten sleutel van onderwijskwaliteit

Hoe zorg je ervoor dat de kwaliteit van je opleiding goed is en goed blijft?

‘Overtuig iemand een drankje van je aan te nemen: uitstekende sales talk’

Meer interactie in de klas vraagt een andere manier van lesgeven.