Berichten

Uitkomsten van de HBO-Monitor 2018

De resultaten geven inzicht in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden en de tevredenheid over de opleiding.