Berichten

Salarisgrens voor bestuurders hbo en wo weer omhoog

Het kabinet verhoogt het maximum salaris voor bestuurders naar 194 duizend euro.

Studieschuld & hypotheek: banken doen het goed vindt minister

Minister wil studenten beter voorlichten over de consequenties van een lening.

Minister wil geld van basisbeurs eerder uitgeven

Hogescholen en universiteiten mogen miljoenen nieuw leenstelsel best paar jaar eerder krijgen

Extra bezuiniging van 19,5 miljoen op hoger onderwijs

Vereniging Hogescholen noemt bezuiniging ‘onbegrijpelijk’.

Kabinet houdt vast aan bezuiniging op onderwijs

Hogere rente geldt alleen voor studenten die in 2020 voor het eerst gaan studeren.

Geen basisbeurs, wel 1000 euro korting voor eerstejaars

De basisbeurs komt niet terug in het komende regeerakkoord. Eerstejaars krijgen wel duizend euro korting op hun collegegeld.

Begroting hoger onderwijs: stilte voor de storm

Het volgende kabinet moet een tekort van 244 miljoen euro wegwerken.

Studenten spekken spaarrekening met geld van DUO

Voor studenten is lenen vanzelfsprekend en steeds vaker zetten ze het geld op hun spaarrekening, waarschuwt het Nibud