Berichten

Circulair bouwen in het klein

Tweedejaars Bouwkunde studenten van De Haagse ontwierpen in opdracht van Bouwend Nederland een tiny office in Leiden.

Aan de slag met de Sustainable Development Goals!

Wist je dat in juni 2018, tijdens de ‘SDG in Motion’-conferentie, de Haagse Hogeschool een intentiebrief heeft ondertekend om de Sustainable Development Goals 2030 op te nemen in het curriculum?

Hbo draagt bij aan duurzame ontwikkeling

Alle 36 hogescholen hebben hun handtekening gezet onder de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Dag van de Duurzaamheid

Op 10-10 is er een lang gekoesterde wens vanuit de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling / Climate & Management in vervulling gegaan.