Berichten

Terugdringen flexwerk in hbo blijkt lastig

De medezeggenschapraden, die moeten instemmen, hebben te weinig expertise.

Utrecht geeft tijdelijke docenten contract voor vier jaar

Bestuur Universtiteit Utrecht verwacht meer baanzekerheid en minder werkdruk.

“Lesgeven aan een international classroom is meer dan alleen lesgeven in de Engelse taal”

“Hoewel TILT een pilot was, was het geen gelukkig toeval”

Nieuw lectoraat wapent mkb in strijd tegen cybercrime

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en De Haagse Hogeschool zetten samen het lectoraat Cybersecurity in het mkb op.

“IT Forum moet FZ&IT ontlasten”

Medewerkers en studenten kunnen vanaf volgend collegejaar voor IT-gerelateerde klachten en ideeën terecht op het IT Forum, dat na de zomer bereikbaar is via intranet.

Samenwerking Faculteit SWE en Universiteit Aruba bezegeld

Sinds vorige week is het officieel: de Faculteit SWE en de Faculteit Arts and Science van de Universiteit van Aruba hebben een samenwerkingscontract.

Lerarensalarissen: minister Bussemaker tekent niet bij het kruisje

PvdA-ministers zullen een nieuwe rijksbegroting alleen tekenen als daarin de salarissen van onderwijzers omhoog gaan.

Interlandelijke adoptie in Nederland verbieden?

Praktijkgericht onderwijs: casus ‘interlandelijke adoptie’.

Tevredenheid stagneert: tijd voor interventies

De resultaten van het NSE zijn minder rooskleurig dan gehoopt.

“Ik kwam naar Nederland om mijn gezin te redden”

Ahmad Abdulfattah vluchtte in 2014 uit Syrie en werkt inmiddels een jaar op De HHs. Dit is zijn verhaal.