Berichten

Een kans!

WIN is de strategische keuze van de hogeschool en ik zie dat als een kans!

Het papier, de beeldschermen en het onderwijs

Werken met computers heeft niet alleen voordelen. Het perkt ook je denken in, je creativiteit, je vrijheid.

‘Ik ben altijd een mijnenveld aan het bewandelen’

‘Uiteindelijk is Nederland toch een compromisland.’

PEETS-project krijgt prijs voor teaching excellence

Verder worden studenten nadrukkelijk uit hun comfort zone gebracht en moeten zij onder druk samenwerken, communiceren, problemen oplossen, flexibel zijn en aanpassingsvermogen tonen.

Terugdringen flexwerk in hbo blijkt lastig

De medezeggenschapraden, die moeten instemmen, hebben te weinig expertise.

Utrecht geeft tijdelijke docenten contract voor vier jaar

Bestuur Universtiteit Utrecht verwacht meer baanzekerheid en minder werkdruk.

“Lesgeven aan een international classroom is meer dan alleen lesgeven in de Engelse taal”

“Hoewel TILT een pilot was, was het geen gelukkig toeval”

Nieuw lectoraat wapent mkb in strijd tegen cybercrime

Het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en De Haagse Hogeschool zetten samen het lectoraat Cybersecurity in het mkb op.

“IT Forum moet FZ&IT ontlasten”

Medewerkers en studenten kunnen vanaf volgend collegejaar voor IT-gerelateerde klachten en ideeën terecht op het IT Forum, dat na de zomer bereikbaar is via intranet.

Samenwerking Faculteit SWE en Universiteit Aruba bezegeld

Sinds vorige week is het officieel: de Faculteit SWE en de Faculteit Arts and Science van de Universiteit van Aruba hebben een samenwerkingscontract.