Berichten

ISO: Inspraak studenten laat te wensen over

Samenwerking met medezeggenschapsraden verloopt moeizaam, concludeert het ISO.

Jammer dan: geen basisbeurs, geen beter onderwijs

Studenten moeten compensatie maar regelen via de medezeggenschap, vindt minister.

Zelfs VVD-jongeren willen geen hogere rente op studieschuld

Jongeren VVD, CDA, D66 en ChristenUnie verzetten zich tegen hogere rente studieschulden.

Gevolgen leenstelsel: nog altijd minder mbo’ers naar hoger onderwijs

Mbo’ers hebben meer last van leenangst. Dat is vaak een reden om helemaal niet te gaan studeren.