Ik ben reservist!

Sinds heden zet ik mij in voor Nederland, en dus ook voor de stad Den Haag, als reservist bij de krijgsmacht.

Het is een wondere wereld, die van het plannen en roosteren….

Roosters die stabiel zijn en niet meer gedurende een blok aan allerlei wijzigingen onderhevig zijn, dit wens ik alle opleidingen en studenten bij De Haagse Hogeschool toe!