Minister ziet niets in AWTI-advies over selectie

Minister Van Engelshoven wil instellingen niet meer ruimte geven om strenger te selecteren aan de poort.

Medezeggenschappers praten stevig mee over kwaliteitsafspraken

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is definitief van tafel.

Adviesraad pleit voor strengere selectie aan de poort

“Universiteiten en hogescholen moeten meer mogelijkheden krijgen om te selecteren aan de poort.”

Buitenlandse studenten vinden moeilijk aansluiting

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten,

Kamer wil meer schakeltrajecten voor hbo’ers

Kamer wil meer schakeltrajecten voor hbo’ers

Renteverhoging op studieschulden van de baan

De kogel is door de kerk: het wetsvoorstel om de rente op studieschulden te verhogen is definitief van tafel.

Zo groot zijn die verschillen tussen hbo en wo niet

Als het gaat om de aansluiting op de arbeidsmarkt is het verschil tussen hogescholen en universiteiten minder groot dan gedacht.

Onenigheid overstemt debat over voorinvesteringen

Een debat dat eigenlijk zou gaan over de voorinvesteringen in het hoger onderwijs, draaide uit op een venijnige discussie over het leenstelsel en de renteverhoging.

Hbo draagt bij aan duurzame ontwikkeling

Alle 36 hogescholen hebben hun handtekening gezet onder de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Hbo-personeel ondanks werkdruk opnieuw tevredener

Van alle ondervraagde medewerkers zegt 28 procent dat ze het beste uit zichzelf kunnen halen