Nederland koploper open access

Er moet nog wel veel gebeuren om de doelstelling van 100 procent in 2020 te halen.

‘Studenten met lening hebben meer last van stress en prestatiedruk’

Onderzoek naar de relatie tussen studentenwelzijn en het leenstelsel.

WOinActie sluit zich aan bij onderwijsstaking

Belangrijkste eisen: het schrappen van bezuinigingen en extra investeringen in hoger onderwijs.

Hbo-diploma beschermt niet tegen discriminatie op arbeidsmarkt

Vrouwen en migrantenkinderen met een hbo-diploma hebben het nog altijd moeilijk bij start op arbeidsmarkt.

Vakbonden roepen op tot landelijke onderwijsstaking

Eisen: meer loon en doelmatigheidskorting moet van tafel.

ISO: Inspraak studenten laat te wensen over

Samenwerking met medezeggenschapsraden verloopt moeizaam, concludeert het ISO.

Salarisgrens voor bestuurders hbo en wo weer omhoog

Het kabinet verhoogt het maximum salaris voor bestuurders naar 194 duizend euro.