De Haagse ontvangt 2 miljoen voor vitaal onderzoek

Vitale Delta kan onderzoek naar vitaliteit en bewegen, integrale wijkaanpak, zorgtechnologie, persoonsgerichte zorg en zelfmanagementondersteuning gaan versterken.

Week van de Veiligheid – Voorkom diefstal

Wees je ervan bewust dat wij een open locatie zijn. Let goed op je eigen spullen en die van je medestudenten en collega’s.

Week van de Veiligheid – Veilige internationale mobiliteit

Helaas zijn er altijd enkele risico’s verbonden aan een (langdurig) verblijf in het buitenland, waar wij als organisatie zo goed als mogelijk rekening mee moeten houden.