Nieuwe cao: meer loon, minder flexwerk

In het hbo zijn met name economieopleidingen populair.

Stage of stoppen?

Studentblogger Floris probeert een stage te regelen.

Aanpak radicalisering studenten verschilt per land

In het Radicalisation Awareness Network wisselt het hoger onderwijs op Europees niveau ervaringen uit.