Hogescholen willen meer vwo’ers trekken

Universiteiten zuchten onder vwo’ers die daar eigenlijk niet thuishoren.

‘Ik wil graag 80-plussers als coach’

Nieuw lectoraat Urban Ageing over vergrijzing en verstedelijking.